БУРУН КЎПРИГИ КОРРЕКЦИЯСИ

Стоимость от 9 500 000 сум (900$)

Бурун кўпригининг коррекцияси икки асосий йўналишни ўз ичига олади:

- дўнглик резекцияси

- Бурун кўпригини кўтариш

ДЎНГЛИК РЕЗЕКЦИЯСИ

Бурундаги дўнглик мавжудлиги Европа халқларининг вакиллари учун характерли хусусият эмас, уларнинг кўпчилиги буруннинг кўринишини ва унинг эстетик хусусиятларини яхшилаш учун ринопластикани (дўнгликни йўқотиш) амалга оширишга қарор қилади. Унинг ташқи кўриниши ҳам ирсий омил, ҳам бошқа сабабларга кўра бўлиши мумкин - травма, муваффақиятсиз ринопластика ва бошқалар. Бурун дўнглигини бартараф қилиш беморнинг ёшини, беморнинг анатомик хусусиятларини ва истакларини ҳисобга олган ҳолда, индивидуал кўрсатмаларга мувофиқ амалга оширилади.

БУРУН ДЎНГЛИГИНИ РЕЗЕКЦИЯСИ УЧУН КЎРСАТМАЛАР

Дўнглик резекцияси қолган юз хусусиятларининг ўзгаришига олиб келади, айниқса, бемор буруннинг катталиги ва қолган жойларда гармониясизлик бўлса. Бурун дўнглигини тузатиш чиройли кўзларни, қошларнинг шакли ва пешонанинг баландлигини ажратиб туради.

Бурун дўнглигини ринопластикасига кўрсатмалар асосан эстетик, аммо тиббий кўрсаткичлар ҳам бўлиши мумкин. Бунга қуйидагилар киради:

 • Дўнглиги бор тор бурун.
 • Дўнглиги бор узун (нозик) бурун.
 • Муваффақиятсиз ринопластикадан сўнг такрорий операция сифатида амалга оширилади.
 • Дўнглиги бор катта бурун.

  Буруннинг синдирилганидан сўнг (йиқилиш ёки мушт билан уришдан кейин) дўнглик - бундай аралашув кўпинча септопластика (бурун пардеворини тузатиш) ёрдамида амалга оширилади.

Бурундаги дўнгликни қисқартиришдан олдин, сиз қарши кўрсатмаларни ўрганишингиз керак, бу аслида оддий ринопластикада бўлгани каби. Бурундаги дўнгликни тўғирлаш фақат бемор 18 -20 ёшга тўлганидан кейин тавсия этилади.

ДЎНГЛИКНИ РЕЗЕКЦИЯ ҚИЛИШ

Анъанавий ринопластика каби бурун дўнглигини қайта тиклаш икки йўл билан - очиқ ва ёпиқ усулда бажарилади. Услубни танлаш операция ҳажмига ва тузатиш даражасига боғлиқ. Жарроҳлик ҳажмига қараб маҳаллий ёки умумий анестезия ишлатилади. Операция давомийлиги 1,5 -3 соатдан кам эмас.

Дўнглик шаклланиши суяк ва кемирчак тўқималарнинг кўпайиши туфайли содир бўлгач, операция бир неча босқичда иккала тўқималарни мутаносиб равишда олиб ташлаш билан амалга оширилади. Операция босқичлари қуйидагилар:

 1. Тери дисекцияси ва бурун скелетининг чиқарилиши (очиқ усул билан).
 2. Буруннинг орқа қисмини тузатиш - бу кемирчак тўқиманинг бир қисми ва бурун пардеворини йўқ қилади.
 3. Суяк тўқималарининг ортиқча қисмини олиб ташлаш.
 4. Коқметик чокларни кесма жойига қўллаш.

Агар ринопластикадан сўнг дарҳол дўнглик пайдо бўлса, ваҳима қилманг - аслида, бурун пластикасидан сўнг, шишиш олти ойгача давом этади. «Янги» бурун операция ўтказилгандан сўнг бир неча ҳафта ўтгач кўринади, яъни барча шиш ва мўртликлар қайтгандан сўнг.

Реабилитация даври одатдаги ринопластикадан фарқ қилади. Шу кунларда шифокорнинг барча тавсияларини эътиборга олиш муҳимдир. Кўпгина беморлар жаррохдан операция қилмасдан қандай тарзда дўнгликни олиб ташлаш кераклиги билан қизиқишади ва бу мумкинми? Афсуски, дўнглиги бор бурун фақат жарроҳлик йўли билан тузатилади, бироқ кичик нуқсонни малакали бўяниш ёки жарроҳлик бўлмаган ринопластика ёрдамида (махсус тўлдирувчилар ёрдамида) яшириш мумкин.

БУРУН КЎПРИГИНИ КЎТАРИШ (БУРУННИ КАТТАЛАШТИРИШ)

Бурун кўпригининг етарли бўлмаган баландлиги жуда тез-тез содир бўлади. У бурун кўпригининг илдизидан то учигача ёки муайян ҳудудда бутун узунлиги бўйича бўлиши мумкин. Биринчи ҳолат одатда текис бурунларда, иккинчиси - буруннинг турли шаклларида кузатилади.

БУРУННИ КАТТАЛАШТИРИШ УЧУН КЎРСАТМАЛАР

Бурундаги ўсиш нафақат эстетик кўрсаткичларга, балки тиббиётга ҳам тегишли.

 • Буруннинг ҳажмини ошириш учун уни ўзгартиришга бўлган хоҳиш.
 • Жисмоний шикастланишлар туфайли, бурун текис бўлиб қолади.
 • Буруннинг конгенетал нуқсони, яъни мерос орқали олинган.
 • Юмшоқ тўқималарда яллиғланиш қолдиқлари, бунинг натижасида бурун текис бўлганди.
 • Буруннинг номутаносиб кичкина бўлишига олиб келадиган буруннинг паст даражадаги қисмлари (масалан, қанотсимон кемирчак).
 • Бурун пардеворида (септоринопластика) операциялар натижаси.

 Беморнинг бурнига ва умумий кўринишига, кўпроқ Европа хусусиятларини бериш истаги

Бурунни катталашдан олдин, унга қарши кўрсатмаларни ўрганиш керак, бу аслида оддий ринопластикада бўлгани каби. Буруннинг орқа қисмини кўтариш фақат бемор 18 -20 ёшга тўлганидан сўнг амалга оширилади

БУРУННИ КАТТАЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ОПЕРАЦИЯ

Бурун бир неча усулда катталаштирилиши мумкин - очиқ ва ёпиқ усулда.

Биринчи ҳолда, жарроҳлик кесма бурун бурчаги ўртасида, иккинчи қисмида эса - бурун бурчагининг ичкарисида амалга оширилади.

Амалиётнинг моҳияти шундаки, бурунининг териси остига махсус рамка жойлаштирилиб, шу тарзда бурун кўприги кўтарилади ва катталашади. Бундай рамка турли хил материаллардан тайёрланиши мумкин, масалан:

 • кемирчак
 • суяк
 • тана учун хавфсиз бўлган сунъий материаллар.

Кўпгина ҳолларда ўз тўқималари материалларидан фойдаланиш тавсия этилади. Суяк скелетидан фойдаланилганда суяк тирсагининг орқа тарафидан, повздош суяги ўсимтаси, қовурға, бош суяги юзаси, «донор суяги» дан хавфсизликка риоя қилиб олинади. Агар рамка кемирчакдан қилинган бўлса, материаллар қулоқларнинг қобиғидан олинади ёки бурун пардеворининг кемирчаги ишлатилади.

Операция давомийлиги унинг мураккаблигига боғлиқ, асосан, 1,5 3 соат давом этади. Бу вақт давомида бемор умумий анестезия ва маҳаллий махсус анестезия остида биргаликда бўлади.

КЎРСАТМАЛАР

 • Бурун кўприги устидаги дўнгча;
 • Ўта учли ва ва қалинлашган бурун учи;
 • Илмоқсифат бурун учи;
 • Буруннинг ўта узунлиги;
 • Кенгайган бурун тешиклари;
 • Эгарсимон шаклли бурун;
 • Қийшайган бурун пардевори;
 • Буруннинг туғма ва жароҳатдан сўнгги деформацияси;
 • Бурун орқали нафас олишни бузилиши ёки умуман мумкин эмаслиги;

СЎНГ

БУРУННИ КАТТАЛАШТИРИШДАН КЕЙИНГИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ТИКЛАНИШ

Операциядан сўнг тампонлар қонни ва амалиятдан кейинги оператив секрецияларни қабул қилиш учун бурун йўлларига жойлаштирилади. Улар 2 -5 кун давомида ишлатилади ва бу вақт давомида бемор оғзидан нафас олиши керак.

Термопластикдан тайёрланган ташқи бурун шиналари бурунни ташқи томонига бурунни ушлаб туриш ва фиксациясини таъминлаш маысадида 8 -10 кун давомида жойлаштирилади.

Табиийки, операциядан кейинги даврда икки ҳафта ичида йўқ бўлиб кетадиган юз ва кўз атрофида шиш пайдо бўлиши. Шундай қилиб, бир ҳафта ичида бемор нормал ҳаётга қайтиши мумкин.

Шифолаш жараёни тезроқ бўлиб, шиш пайдо бўлишининг олдини олиш учун қуйидагиларни бажаринг:

 • операциядан 3 -4 ҳафта ўтгач, фақат орқада, юқори ёстиқда ёки тўшакда кўтарилган бош билан ухлаш;
 • кўзойнак тақишдан воз кечиш (реабилитация даврида уларни линзалар билан алмаштириш);
 • ҳар қандай жисмоний фаолиятни истисно қилиш;
 • юзни қуёш нуридан ҳимоя қилиш;
 • Тузли ва ёғли овқатлар, қаҳвадан ташқари, мувозанатли таомларни тановул қилиш;
 • спиртли ичимликлар ва чекишдан сақланиш;
 • шамоллаш касалликларидан сақланиш.

Бурунни катталаштириш унинг шакли юзнинг қолган қисмига мутаносиб, мос келадиган ҳолатига олиб келади. Сиз операция натижасини 1- 2 ой ичида баҳолашингиз мумкин, якуний таъсир фақат 6 -12 ойдан сўнг кўринади.