ТАШМАТОВ ПИРБОБО НУРМАТОВИЧ

ВРАЧ АНEСТEЗИОЛОГ

Ихтисослик / малака ошириш:

Юқори малакали мутахассис. Операция, пластик ва қорин бўшлиғи жарроҳлигининг турли соҳаларида анестизия ўтказиш бўйича кенг тажрибага эга